کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

فروشگاه هیات کوهنوردی استان

فروشگاه هیات کوهنوردی استان/دکتر مسعود حمیدی

سالها قبل و با همت ؛ ابتکار و حتی هزینه شخصی تعدادی از کوهنوردان  و نیز برخی مسئولین هیات استان فروشگاه کوچکی در محل دفتر هیات کوهنوردی استان شکل گرفت . هدف از تاسیس این فروشگاه تامین نیازهای کوه نوردان استان و تسهیل تهیه و خرید وسایل و تجهیزات کوهنوردی بود که در آن زمان برای تهیه آنها بر و بچه های کوهنورد باید به شهرهای دیگه یا تهران سفر میکردن . در گذر زمان این فروشگاه قوت و جانی تازه یافته و به محل درآمدی برای هیات کوهنوردی استان گیلان نیز مبدل شد 


بعد از حضور آقای کوچکی نژاد و{…} ؛ این فروشگاه دچار بحرانهای متعدد و سوال برانگیز بسیاری شد . تعطیلی های مقطعی و دعواهای بسیار در جلسات هیات رئیسه هیات کوهنوردی استان گیلان در خصوص فروشگاه ؛ نمونه ای از استمرار بحران دردوران ریاست ایشان می باشد
خبر تاسف بار آنکه آقای کوچکی نژاد با اخذ سیاست و تصمیمی عجیب و حیرت انگیز ؛ بدون مشورت و اخذ موافقت اعضای هیات رئیسه وقت ؛ فروشگاه مذکور را بطور پنهانی به یکی از دوستان عزیز و یاران شفیق خود {...} هدیه نمودند .
 
ایشان با سوء استفاده مشخص و غیر قانونی از جایگاه خود{ ... } ؛  این فروشگاه را به ایشان واگذار کرده و با وقت کشی و عدم پاسخگویی به اعتراضات گسترده و روزمره اعضای هیات استان و جامعه کوهنوردی گیلان ؛ پس از حدود 6 ماه تحت فشارهای شدید  برخی از اعضای هیات ؛ مجبور به اعتراف شده و  در یکی از جلسات هفتگی هیات استان گفتند که فروشگاه را به این دوست عزیزشان اجاره داده اند . بدیهی است لفظ اجاره تنها برای فرار از فشارها و افشاگریها بود .

ایشان علیرغم درخواست های مکررما هرگز جوابی قانع کننده و قانونی به این عمل خلاف قانون خود نداده و خودشان هم گفتند که هیچگونه اجاره نامه ای تنظیم و امضا نشده است !!! نکته قابل تامل آنست که قبل از انجام اینکار طی جلسه ای و به صراحت در مورد تبعات اخلاقی ؛ قانونی و شرعی اینکار به وی هشدار داده بودم ولی دریغ از گوش شنوا. به نظر میاید این معامله از قبل محتوم بوده و الا اگر ایشان قدری تامل میکردند متوجه اشکالات و دردسرهای بعدی آن میشدند
ناگفته نماند بعدها به دفعات فرمودند که همه این خرابکاریها و مشکلات تقصیر دوست نازنین ایشان است و ایشان خودشان تمایلی به اینکار نداشته اند
{...}

درضمن برای نشان دادن حسن نیت خودشان ؛ این رفیق شفیق و یار دیرین خود را از مسئولیت فروشگاه و سمت دبیری هیات کوهنوردی استان گیلان برکنار کرده و با اینکار تصور نمودند که توانسته اند آب رفته را به جوی بازگرداندند 

در نهایت پس از افشای این افتضاح و تبدیل نمودن فروشگاه هیات به محفلی برای کسب درآمدهای غیر قانونی برای ..... و با اعتراف خود ایشان به این موضوع که متاسفانه این فروشگاه از اهداف آرمانی و اولیه خود فاصله گرفته است ؛ مجبور به تعطیلی و مهر و موم نمودن درب این فروشگاه شدند تا آبها از آسیاب بیفتد و پس از چندی دوباره بازگشایی شود
جالب آنکه ایشان بارها در جلسات و همایشها اذعان کرده اند که فروشگاه طی مدت مذکور اجناس را بصورت دولا پهنا به کوهنوردان بخت برگشته این استان ارائه نموده و سود حاصل از این فروشها در بسیاری موارد به 40 تا 50 درصد نیز رسیده است
 
هر چه بگندد نمکش میزنند

وای به روزی که بگندد نمک

     نکته و یادآوری مهم : در همین جا از آقای کوچکی نژاد یا دوست عزیز ایشان  تقاضا دارم هر گونه پاسخی به این نوشته ها دارند برای اینجانب ارسال کرده تا با کمال میل و در عین صداقت به سمع و نظر جامعه کوهنوردی  برسد
منتظر پاسخ شما هستیم

------------------------------------------
  - علامت {...} کلماتی است که توسط مدیر وبلاگ حذف  شده اند