کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

همزمان با انتخاب هیئت مدیره جدید گروه کوهنوردی کاشی خزر

نگاهی دوباره به گزارش یکصد ودوازدهمین برنامه گروه کوهنوردی کاشی خزرکه در تاریخ۸۹/۲/۳۱ در ارتفاعات ماسوله – آبشار دو قلو-  بر گزار شد. این گزارش در وبسایت  گروه در همان تاریخ http://khazarkooh.ir/?p=322 نیز آورده شده . مواردی که در این مجمع مطرح و بتصویب رسید بقرار زیر است :


-         ابتدا توسط آقای محمدی پور موارد پیشنهادی برای اساسنامه مطرح نمودند  که از جمله آن ... ایجاد کمیته فرهنگی ، ...  بود که این  مورد به تصویب اعضاء رسید .

وی همچنین  مطالبی بدین مضمون  ایراد نمودند : انتخابات برای تعیین افراد هیئت مسئولین ،باید بدین معنا باشد که کسانی می خواهند خود را کاندید  نمایند صرفاً برای کار کردن و پذیرش مسئولیت باشد کسانی که وقت کار کردن ندارند ، کسانی که این توانائی را در خود نمی بینند تا کار کنند بهتر است از همین الان خود را کاندید نکنند زیرا بر گزاری انتخابات ، بمعنی ارائه راهکار های جدید ، تقویت گروه ،و رفع نقایص قبلی می باشد ضمن اینکه انتخابات در همین محدوده از عرصه زندگی اجتماعی مان که به نام گروه کوهنوردی  آنرا می شناسیم  مانند سلولی از بافت بدن انسان است اگر خوب انتخاب نکنیم اگر مناسبات پیروزی و شکست انتخابات را نپذیریم اگر انتخاب شدن را بمعنی  پیشرفت ندانیم یقیناً این سلول بیمار است . یک بافت  از بدن انسان تشکیل شده است از سلول هایی که آن را  می سازند اگر این سلول ها بیمار باشند  آن بافت آن عضله آن بدن بیمار خواهد بود . ما در عرصه کوچکی که در دستان مان است باید راه های  دمکراتیک را تمرین کنیم ، مناسبات آنرا بشناسیم تا با ترکیب و پیوند های این سلول ها ی کوچک در اجتماع یک بافت  یک مدیریت کلان سالم داشته باشیم …

برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت مدیره جدید  بمعنی  تعویض جایگاه مدیریتی گروه ، بمنظور دست یابی به مدیریتی موفق تر و فعال تر در استفاده از روش های  جدید  در اداره گروه است .

این انتخابات روشی  مناسب برای شناخت نظرات مختلف و دیدگاه های متفاوت است ضمن اینکه با چنین کاری ، مشارکت و فعالیت اعضای دیگر را  می طلبیم . بایستی برای اعضای محترم  مشخص گردد که گروه مان تعلق به چند نفر انگشت شمار  که مدیریت آنرا قبول کرده اند ندارد،  بلکه  قبول مسئولیت  هزینه کردن از وقت و دردسرهای دیگر آن نیز است .

بایستی همه مان  نسبت به گروه مان احساس  مسئولیت داشته باشیم . همه مان  کمک کنیم تا این روند دمکراتیک  سر سال برگزار شود. انتخاب  به ما کمک می کند  تا در عرصه  جمع کوچکی که داریم  قدرت آراء یکدیگر را بشناسیم و به آن بهاء دهیم .  نظر اکثریت را در سرنوشت  عرصه ها ئی که در دستان ماست مشارکت بخشیم . ما به رای اکثریت بهاء می دهیم  و آنرا یک دست آورد مثبت   می شناسیم . این کار ها در زندگی مان می تواند روندی  تاثیر گذار باشد