کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

عکس کاربران

تعدادی از دوستان کاربر  زحمت کشیده  عکس هایی  به آدرس ایمیل وبلاگ  ارسال می کنند . اگر چه  تعدادی از عکس ها  بر گرفته از اینترنت هست  با این وجود مکان های زیبای دنیایی که در آن زندگی می کنیم دیدنی هستند .

ارسال عکس : پریدخت اشکوری