کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

بهشت نادیده

می گویند بهشت زیباست وبی نظیر،و آدمی  زیبائی های طبیعت  را با بهشتِ  نادیده ، مقایسه   می کند. هنگامی که به " چورَن " رسیدیم این منطقه  راآنقدرزیبا دیدیم  که گویا  اولین باری بود که شاهد این همه  زیبائی های  طبیعت هستیم . دوستان همراه من  آنرا با بهشت ندیده تشبیه می کردند منطقه ای از یلاق پوشیده از گل های  رنگارنگ بر پهنه دشت های وسیع ، تابلوئی به وسعت هکتارها زمین نقاشی شده از طبیعت خدا، همراه با چهچهه پرندگان در لابه لای بوته ها  و گلبرگ ها ،و همزمان بوی خوشی از گلها که  مشام را نوازش می کرد.


یک روز خوب بهاری بر پهنه دشت هائی پوشیده از  گل های وحشی  رنگارنگ ، چیدمان درست و منطقی و ارگانیگ از نقاشی چیره دست ؛ با سرخی گلبرگ های پهن شقایق های  وحشی  که در تضادی منطقی و درست با  رنگ های متفاوت انواع  گل ها رخ گشوده بودند .

کلمات قاصرند از بیان زیبائی ای که تنها می توان  با حضور خود  درمیان دشت ها و دره های پوشیده از گیاهان و شیب های نرم با گل های قشنگ و تا افق امداد  کشیده  را  ، بیان داشت ، آنگاه که به نظاره این  زیبائی ها  نشسته ای و بوی خوش و ملایمی از گل های متفاوت  مشام را می نوازدو پرندگان  خوش خوان بر لابه لای  بوته های گل ، به ناز و نعمت خوان گسترده  به چهچه های  عاشقانه جفت های خود آوازمستی سر می دهند ، آری هیچ وقت قلم یا فیلم یا عکسی قادر نیست تا این همه زیبایی را  به بیننده القاء نماید .و این همه را من به یکجا در آن روز  در  " چورَن " شاهد بودم .

اما در این همه لطافت گسترده برکوهستان ،که روح آدمی را نوازش می کند تا  همچون گلهای بهاری  لطافت خود را داشته باشیم ؛ نمی توان از مهربانی  و لطف  دامداران  ساکن یلاق چیزی نگفت .

این واقعیت اجتماعی و دست آورد زندگی شهری را که  اخلاق و مهربانی  را زیر سوال برده بایستی قدمی پیش گذاشت و درمقایسه   زندگی شهری با  روستا های نه چندان   دور دست ، به عینه مشاهده نمود. هر قدر که از زندگی  ماشینیزم  و صنعتی دور می شویم  و دل به روستا ها و مردمی دور از ترفندهای بازاری نزدیک تر می شویم  خواهیم دید که هنوز وجدان های  پاک شان  ، صفای اخلاقشان با سکه های شهری آلوده نشده است  و نوع دوستی و  عطوفتی که در انس شان با طبیعتِ پاک  برقرار است کماکان آنان را  مردمانی با صفا  و مهربان باقی گذاشته است . اما در همینجا به  کسانی که از زندگی  آلوده شهری می خواهند  روزی را به صفای طبیعت زیبا بگذرانند  و مردمان بی آلایش  آن مناطق را از نزدیک دیدن کنند ؛ بگویم که  مواظب باشند تا خوی نظام  مدرنیسم  را به کوهستان و روستاهای دور دست انتقال ندهند و گل ها را زیر پا هایشان  لگد کوب نکنند !

  • متن  فوق مربوط به نوشته ای از اینجانب (یونس محمدی پور )در  بهار 90 است که پس از بازدید از  منطقه چورن از ارتفاعات تالش (گیلان ) نوشته شده .