کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

نقاشی رنگ روغن ( از محل اطراف سه راه پونل-گیلان )