کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

ارتفاعات شفت بالاتر از روستای مزگده

 

عکس : حسین هاتفی