کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

دیورود تتکابن / همراه با برنامه گروه کوهنوردی سپهر رشت

جمعه  19 اسفند 90 ، همراه با 316 نفر در برنامه  عمومی  گروه کوهنوردی سپهر، برنامه گلگشتی را اجرا نمودیم . از جلوه های این برنامه  بزرگداشت 8 مارس  روز جهانی زنان بود که به همین مناسبت  نمایشگاه عکس  صحرائی  از فعالیت زنان  توسط گروه ذکر شده  به نمایش در آمد.


 

عکس : نمایش عکس بمناسبت روز جهانی زن

دیو رود  رودی کوچک منشعب شده از رودی است  که از ارتفاعات دیورش   سرچشمه می گیرد . آب این رودخانه تماماً از دل زمین بیرون می زند . گویا فعالیت  زمین مناطق اطراف قله (آتش فشان )  درفک شرایط خاصی در اطراف کوهپایه ای  خود ایجاد نموده است  .

همچنین روستای  دیوروداز توابع رحمت آباد رودبار و به مرکزیت توتکابن می باشد.مسیر دسترسی به آن بعد از عبور از توتکابن به طرف سندس ودر سه کیلومتری سندس می باشد