کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

استاد فریدون پور رضا درگذشت !

فریدون پوررضا ـ استاد بزرگ موسیقی و آواز فولکلوریک گیلان ـ امروز در سن 80 سالگی در رشت بدرود حیات گفت.