کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

همرا با دانش آموزان مدرسه ثامن الائمه در زیارت ثامن الائمه

همراه با  تعداد 31 نفر از همراهان و  دانش آموزان  مدرسه راهنمایی ثامن الائمه  شهرستان رشت در برنامه سفر زیارتی و سیاحتی  . پنجشنبه 24 فروردین  بمدت یک هفته