کوهیــــــــــــــــــــار

کوهنوردی ،عکس از طبیعت ،محیط زیست،گردشگری...

درفک(نقاشی رنگ روغن سال 88)

از میان قله های  کشورمان  درفک را می توان یکی از زیباترین  قله دانست .قله ای که به یکباره از میان  رشته کوه سر برآورده و بر دامنه های شمالی خود شیارهایی را بهمراه دارد که برف  نشسته بر این شیارها ، همراه با  دامنه های سر سیزش توجه هر نقاشی را بخود جلب می کند.