قله‌ها و رشته کوهها ی استان گیلان

برخی از مرتفع ترین قله‌های استان عبارتند از:
-1
شاه معلم یا دوخواهران 3090 متر در شهرستان فومن 
-2
چاکنه 2963 متر واقع در بخش رحیم آباد از شهرستان رودسر
-3
پشته کوه 2685 متر واقع در بخش مرکزی شهرستان رودبار
-4
کوه دیگاه 2611 متر واقع در بخش شاندرمن شهرستان ماسال
-5
ارک سر 2523 متر واقع در بخش چابکسر شهرستان رودسر
-6
کوه لرینه 2510 متر واقع در بخش عمارلو شهرستان رودبار
-7
کوه هفته خونی دالی 2471 متر واقع در بخش اسالم شهرستان تالش
-8
کوه بنده سنگه 2465 متر واقع در بخش مرکزی شهرستان فومن
سه رشته کوه، گیلان را در برگرفته‌اند که عبارتند از
1
ـ کوههای تالش که به موازات ساحل دریای خزر امتداد یافته و میان آذربایجان و دریای خزر واقع است.
2
ـ کوههای طارم و خلخال که رودخانه سپیدرود از میان دره‌های باریک آن می‌گذرد و آن را از دره‌های دیلمان جدا می‌سازد. این رودخانه گیلان را به دوبخش تقسیم می‌کند.
3
ـ کوههای دیلمان که دنباله رشته کوه البرز بوده و مرتفع ترین قله آن در گیلان، درفک است. از جنوب تا منجیل و از شرق تا مناطق ییلاقی تنکابن و ارتفاعات سه هزار پیش می‌رود.
وجود کوههای بلند و نزدیکی آنها به دریا و تبخیر رودها و دریا، به گیلان آب و هوایی متنوع داده و موجب جریان‌های هوایی متغیر در این منطقه شده است

برگرفته از اینترنت...

/ 0 نظر / 26 بازدید