جلسه معارفه سرپرست جدید هیات کوهنوردی استان گیلان

پس از پخش آیاتی از قرآن و سرود ملی ، آقای  امیر گل (که مانند ریاست قبلی از پرسنل سپاه پاسدارن هستند) ، مطالبی را بیان داشتند. تاکید ایشان به  " همدلی و فعال بودن همه دست اندرکاران و اینکه به کوهنوردی به عنوان یک ورزش نگاه کنیم " از عمده مواردی بود که بیان داشتند اما تکیه بر دروغگوئی و ریا در بین بعضی ، بگونه ای انتقاد ایشان از  رفتار عده ای در جامعه کوهنوردی می توانست باشد. با این حال ایشان  شرایط خاصی را برای استان از نظر جایگاه اجتماعی و سیاسی  بیان می کردند که کوهنوردی استان  می تواند تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته باشد .

سایر حضار از جمله دکتر نظری ،آقای آقا خانی  بیشتر به تعریف و تمجیدسردار امیر گل پرداختند و همکاری و همیاری همه گان را راه پیشرفت دانستند.

یکی از حضار  که بطریقی خود را خبر نگار معرفی می کردند  بیان داشتند که اینجانب از ابتدا با انتخاب شما (امیر گل ) به ریاست این نهاد مخالف بوده ام اما امیدوارم  چهار سال پیش روی شما ، بیانگر کار های شما باشد تا اینجانب به نیکی از شما یاد کنم  .

همچنین تعدادی از حضار  و نیز افراد هیات استان حاضر در جلسه هر یک مطالبی را بیان داشتند.

/ 0 نظر / 19 بازدید