آبشار لاتون

پس از نرمش صبحگاهی در ساعت  8 صبح بسمت بالا حرکت کردیم . مسیر جنگلی با  بازدیدکننده گان آبشار و کوهنوردانی که عموما از  اردبیل و تبریز و سایر مناطق به دیدن آبشار یا بمنظور کوهنوردی  می آمدند در مسیر دیده می شدند .

یکی از جلوه های مسیر  آبشار لاتون وجود انبوه درختان گردو و ازگیل  است  اگر چه فصل گردو تمام شده بود ولی  جنگل پر  بود از درختان ازگیل که اندازه این میوه نسبت به مسیر  سوته و مکان هایی دیگری از استان که  رفته ام  بزرگ تر  می نمود .ازگیل ها بصورت نارس توسط  ساکنان از درخت کنده می شوند  تا به بازار فروش  انتقال دهند .

پس از صرف ناهار ساعت 14 عصر با  پایین آمدن مه وشروع  باران ، بسمت پایین حرکت کردیم 

 

/ 0 نظر / 119 بازدید