برنامه صعود به خلیل دشت

در مورخ 23 آبان 93 همراه با  هشت نفر از همنوردان عضو گروه کاشی خزر ، طی برنامه از قبل تعیین شده به خلیل دشت از ارتفاعات ماسوله رفتیم.

نام این مکان که دارای دشت وسیع اما دارای شیب هست عموماً از افراد چوپانانی که در این مناطق  سکونت و دامدارای می کنند گذاشته می شود مثل دشت الیاس ،خلیل دشت و...

شرکت کننده گان در این برنامه اینجانب (یونس محمدی پور ) و آقایان حسن محمدی ، مژدهی ، صفری ، حق وردی ، رزاقی ، اسماعیل مهربان ،پیمان رمضانی و حق گو بودند .

4ساعت زمان برد تا از ماسوله همراه با استراحتی که برای صرف صبحانه داشتیم تا خلیل دشت رسیدیم .مسیر این مکان تا نرسیده به محل خوج خونی با سه رووار و کوه روبار یکی هست  از نرسیده به شیب رو به پایین خوج خونی ، سمت چپ می توان با اندکی بالا رفتن مسیر پا کوب را مشاهده نمود .

اما آنچه در این برنامه قابل توجه بود وزش باد شدیدی بود که در ارتفاعات  شروع بوزیدن کرده بود .قدم برداشتن در باد صبحگاهی آنهم در یک روز پاییزی  با هوائی مطلوب دیدنی بود. وزش باد در لای درختان پاییز دیده ، برگ های  رنگ شده از خزان را مادام جا بجا می کرد و گاهی گرد باد های  کوچک  برگ ها را به دور خود می چرخاند تا در گوشه ای آرام گیرند .

همچنانکه بسمت بالا می رفتیم ورزش باد شدیدتر می شد و با رسیدن به دشت شدت باد  آنقدر زیاد بود که گاه منجر به به هم زدن تعادل مان می شد. پس از رسیدن به مقصد و اجرای برنامه از قبل تعیین شده بلافاصله بسمت پایین حرکت کردیم . 

/ 0 نظر / 68 بازدید