چهارشنبه سوری !

چهارشنبه سوری مراسمی باستانی است. نیاکان ما شب چهارشنبه آخر سال را با روشن کردن آتش و پریدن از روی آتش و شادی سپری می کردند. سلامت روحی خود رو برای ورود به سال جدید با پریدن از روی آتش و گفتن " سرخی تو از من زردی من از تو " می گرفتن.
چهارشنبه سوری مراسمی بسیار با شکوهی داشت از آتش و فالگوش و آجیل و ... گرفته تا قاشق زنی.......
سفره های هفت سین رو در قدیم در روز چهارشنبه سوری میچیدند چون معتقد بودند که ارواحشان برای دیدن آنها به زمین می آیند (فروردین یا همان فرودگان به همان معنا است) پس آتش روشن می کردند که خانه هایشان روشن و گرم باشد و سفره هایشان سبز و رنگین.

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدهد باز و تو در گل باشی

متن نوشتار از : سوگند حسینی

/ 0 نظر / 9 بازدید