خرمکش به شلم اجار

جاده شفت (استان گیلان ) در امتداد  مسیر نصیر محله را با مینی بوس ادامه داده و پس از  همراهی با راهنمای برنامه آقای عبداله قنبر پور در نصیر محله وعبور از سیاه مزگی به خرمکش رسیدیم .

کلبه ای که در آن استراحت کردیم

خرمکش در گویش محلی : خَرَکش  گفته می شود مسیر  جنگلی و باران های فراوان در این منطقه  همچنین قرار گرفتن محل  در بین کوه باعث گردیده که آقتاب کمتری به این منطقه بتابد .خَرَ کش  بمعنی  جائیست که نور خورشید بدانجا می رسد. شنیدن  علل نام گذاری های  محل ها از زبان  ساکنین منطقه ، راهنمایی برای  شناسایی بهتر آنهاست  . همچنین شلم اجار (شلماجار ) که منطقه صعود مان بود  یلاقی زیبایی است  که در اطراف این یلاق  قله ها ی نراب (از سمت شرق ) و در جنوب آن آرننگاه و در غرب ارتفاعات دایه سر ، خود نمایی می کنند . شلم اجار  گاهی  به شلم بجار نیز گفته می شود . "  اجار  " در گویش  تالشی و نیز گیلکی  به معنی  تودهُ  چوب های  نازک است . شاخه های نازک تنیده در هم . شلم به نوعی گیاه (در گویش تالشی اطلاق می شود گیاهی  تیغ دار  که در هنگام بهار در این منطقه فراوان رشد می کنند )

*

بر اساس  هماهنگی های ایجاد شده بین آقای  عبداله قنبر پور و یونس محمدی پور  و ثبت  آن در برنامه کوهنوردی  زمستانی  گروه کوهنوردی کاشی خزر  ، این برنامه اجرا گردید .

ساعت حرکت از خرمکش به  شلم اجار 7و 15 دقیقه صبح بود که پس از 5 ساعت  به شلم اجار رسیدیم . تعداد دو کلبه ویژه دوستانمان در  این  منطقه  همراه با  بخاری هیزمی در سرمای زمستانی  جلوه ای خاص داشت .پذیرائی آقایان صحرا نورد و قنبر پور از ماحکایت از  لطف و محبتی بود که این   دوستان نسبت به ما ابراز داشتند .

ساعت 3و 15 دقیقه بسمت پایین حرکت کردیم وپس از 4 ساعت طی راه به خرمکش رسیدیم .

 

/ 0 نظر / 12 بازدید