برگزاری نمایشگاه عکس طبیعت کوهستان

نمایشگاه عکس ) گروهی) کوهستان  (با تعداد 2 قطعه عکس از اینجانب)که توسط هیات محترم کوهنوردی استان بر گزار شده  ، ضمن  تشکر بابت برگزاری و هزینه ای  که در این باره  صرف گردیده ،  نکاتی از ضعف ها را نیز بهمراه خود دارد . همانطور که  در نمایشگاه سال قبل نکاتی را برای بهبود  وضع نمایشگاه  ابراز نموده بودم متاسفانه تعدادی از نواقص  آن  نمایشگاه  به  دومین  نمایشگاه  برگزار شده  نیزانتقال یافته است.

تعدادی از عکس ها کیفیت  به نمایش گذاشتن  در نمایشگاه را فاقد هستندو مشخص نیست  انتخاب عکس ها بر اساس  چه الگویی  بوده است .  ضمن اینکه  در جه وضوح  چاپ عکس ها هم خالی از اشکال نیستند. تعداد عکس ها ( با توجه به  هزینه ای  که برای  پرینت  آنها وجود داشته و می دانم که هزینه مالی این کار در روز های آخر مانده به نمایشگاه مشخص گردیده ) کم هستند . اطلاع رسانی  کار نمایشگاه بایستی  حداقل 10 روز قبل از برگزاری،   فعالانه  انجام گیرد ، وافراد ی که  عکس برای نمایشگاه  داده بودند بایستی  از چگونگی بر گزاری آن مطلع می شدند .سال گذشته  پیشنهاد داده بودم از خود ِ افرادیکه عکس ارسال کرده اند می توان کمک  گرفت و زحمت افرادیرا که  به دلیل مشغله کاری  نمی توانند  فعال باشند را کم نمایند و می شد توسط همین چند نفریکه  عکس هایشان به نمایش گذاشته شده بمنظور اطلاع رسانی ، کمک گرفت ...

 

/ 0 نظر / 67 بازدید