صدور بیمه نامه حوادث

نمایندگی محمدی پور  (( نمایندگی بیمه ما (ملت ایران ))
افتخار دارد تا کوهنوردان عزیزی که مایلند خود را بیمه نمایند نسبت به صدور بیمه
نامه حوادث آنان  اقدام نماید.

این بیمه نامه شامل حوادث و حوادث ناشی از کار و کوهنوردی می تواند باشد که با توجه به  نوع کار افراد ، انتخاب مبلغ  فوتی  ویا هزینه های پزشکی  حق بیمه  پرداختی تعیین می گردد.بطور مثال کسی که دارای  شغل کم خطری می باشد  اما  به ورزش کوهنوردی می پردازد ، می تواند با انتخاب  مبلغ  5 میلیون تومان  فوتی و  ده درصد هزینه پزشکی ،  حق بیمه ای  حدود 15 هزار تومان سالانه خواهدپرداخت. سقف مبلغ فوتی  (که هزینه پزشکی 10درصد معادل آن است ) توسط بیمه شده  تعیینمی گردد.این بیمه نامه برای مدت یکسال صادر می شود.

بیمه نامه پس از صدوردر محل کار یا منزل افراد تحویل آنان می شود.

نمایندگی  محمدی پور 
واقع در  رشت – فلکه گاز- بلوارلاکان – 16 متری سمیه – پارک سمیه  تلفن
تماس 09112360270

/ 0 نظر / 18 بازدید