کوه الهام بخش است

کوهنوردی  با بینایی گِره  خورده زیرا طبیعت  الهام بخش است و در طبیعت که مادر همه هستی مان هست  برگشتی به اصل وجود خود می یابیم.

بی خود نیست که بزرگ ترین  پیام آوران و تاثیر گذاران بر تاریخ  از کوه پایین آمده اند و با خود پیامی الهام بخش آورده اند.

اما این منش و این فراخ خیال با زندگی مان  که آغشته و آمیخته با حرص و منفعت طلبی است با زندگی شهری و صنعتی  و مدرنیسم و سرمایه داری  که تنش زاست و پر التهاب، شلوغی هست و پر از  گرد و غبار ،خشکی و اتاق های سیمانی دارد یکی نیست و در تضاد است .وقتی با فکری آزاد و خود اگاه از آن شلوغی شهرِ پر آشوب بیرون می آئیم و به دشت و دامان می زنیم وقتی خود را با مادرمان تنها می یابیم در این سرسبزی دشت ها ، صخره های رنگارنگ ، درختان و پرنده گان  نیازی  به تند خوئی ، بد اخلاقی ،باورهای معیشت اندیش نمی یابیم. در این جا  تلنگری خواهیم خورد که در بیکران دشت ها ، اندیشه ای جولان دهنده داشته باشیم .باور های مان را مرور کنیم آزادانه فکر کنیم .

ما نیاز داریم  هر چند گاه در این زندگی مصنوعی ، از این شهر های شلوغ و دروغ  ، از خبر های  دهشتناک آدمکش ، از سیستم های مصنوعی انسان کش ، از دود و از سیمان دور باشیم .لازم داریم تا هر آنچه را در نظام های ساختگی که بر ما تحمیل کرده اند کمی بدور باشیم و به اصل خود بیاندیشیم.

نیاز داریم تا هر چند یک بار از دروغ گوئی ها و معاملات ، از جبر شخصیت ساختگی مان از زندان اجتماع مان ، بدور باشیم و افکار و  باورهایمان را در زلالت  طبیعت  جلاء دهیم و در آسمان نامتناهی این طبیعت  تفکرات مان را جولان دهیم /یونس محمدی پور 7/3/94

 

/ 0 نظر / 65 بازدید