مسیر چشمه های باداب سورت ویال شرقی

کمی بعد از پمپ بنزین جاده فرعی در سمت چپ ما قرار دارد با تابلویی که روی آن روستاهای – پشرت- قلعه سر- کوات وسورت نوشته شده  .این جاده را ادامه وپس از حدود ۲۰ کیلومتر به کنار گوسفند سرایی که در سمت چپ آن دره وجاده ای خاکی برای معدن وتپه ای در سمت راست این جاده که روی آن چشمه باداب سورت قرار دارد .کمی بعد از گوسفند سرا هم جاده ای دیگر در سمت چپ تا روی چشمه می رود ! در ادامه مسیر” ما از تلما دره- کوات…به سه راهی میرسیم که سه تابلو دارد ومسیر ما لخواست …را نشان می هد- مسیر چشمه از اینجا از سمت راست وجاده خاکی که پس از اندکی حرکت به چپ ادامه یافته به کنار گوسفند سرا وچشمه باداب سورت می رسد .

۲-   در استان سمنان پس از عبور از مهدی شهر وشهمیرزاد از خیابان امام بطرف تلما دره وکیاسر می رویم  پس از رسیدن به تلما دره نزدیک سه راهی یک دبیرستان شبانه روزی است ودر سمت چپ این سه راهی پمپ بنزین وپاسگاه  تلمادره قرار دارد “از این سه راهی کوچک که تابلویی با نام چند روستا از جمله پشرت- قلعه سر-  کوات وسورت نوشته شده ادامه مسیر می دهیم پس از عبور از بین دو روستا (روستای قلعه سر – از جاده فاصله دارد وبالای تپه ای قرار دارد )به یک سه راهی می رسیم که سه تابلو دارد از سمت راست وکمی بعد بطرف چپ از کنار رودخانه که خشک است پس از حدود ۲۰ دقیقه به گوسفند سرا ی کنار جاده وکلبه های سنگی کوتاه با سه درخت بید کنار جاده می رسیم –روبرویش در جهت شمال غربی تپه ای قرار دارد که چشمه باداب سورت بالای آن قرار دارد ودسترسی به آن  بسیار آسان وحدود ۲۰ دقیقه زمان لازم دارد .درجهت  شرق  چشمه باداب سورت  وگوسفند سرا یالی از دور دیده می شود که این یال از چند قله تشکیل شده وبه گویش محلی به نام های گاو کلام – خره… که ارتفاع آنها در حدود ۲۷۰۰متر  (ارتفاع با ساعت مچی) است خوانده می شود برای رسیدن به این یال می توان از پشت گوسفند سرا پس از حدود سه ساعت در مسیری کم شیب وزیبا به جنگل تونک وکم پشتی رسیده- مسیر دارای چند پاکوب وراه مالرو است که از روستای – مالخواست- و گوسفند سرای بعداز چشمه باداب سورت  به آن سمت می رود در انتهای این درختچه ها به دیواره و مسیرهایی که باید دست به سنگ شد و از لای سنگ های آهکی وشکننده  عبور کرد که پشت آن صخره ای ونیاز به طناب …است تا بتوان یال را ادامه داد – ضمن اینکه در اطراف مسیر نزدیک دیواره خط القعرهایی  نیز دیده می شود – در سمت جنوب غربی این یال روستای مالخواست قرار دارد که دسترسی به این یال از آنجا آسان تر است . در این مسیر چشمه ای دیده نشد ما از آبی که با خود حمل کرده بودیم استفاده می کردیم –مسیری که از تهران به سمنان وتلما دره -  وچشمه باداب سورت -  می رسد حدود ۳۳۰کیلومتراست .

/ 1 نظر / 26 بازدید
بــــــردگی کلمـــات

عشق رفاقت است نه رقابت و در رفاقت سالم کسی بازنده نیست. عاشقانه های اشتباه به مانند سرابند از دور زیبا و از نزدیک تهی از حیاتند سلام و وقت به خیر