امروزه یکی از عمده ترین قربانیان تمدن بشری و صنعتی شدن، درختان  وجنگل ها هستند و همانطور که جمعیت انسان طی چند سده اخیر افزایش یافته‌ ؛  جنگل زدایی و آلودگی جنگل‌ها با روندی سریع تر پیش می رود.

با اینحال نزد آگاهان امروزه اکوسیستم جنگلها بیش از پیش مورد توجه می باشد. زیرا یکی از ارکانهای اصلی توسعه پا یداردر هر کشوری بحساب می آید.

مساحت جنگلهای جهان حدود 29 درصد از خشکیهای زمین می باشد. این میزان جنگلها بین همه کشورها به نسبت مساوی تقسیم نشده  و اغلب آن در کشورهای آمریکا ، کانادا و روسیه قرار دارند.

مطابق نظر کارشناسان جهانی از جمله فائو چنانچه سطح جنگلهای هر کشوری کمتر از 25 درصد خاک آن کشور باشد، از نظر محیط زیست انسانی در وضعیت بحرانی قرار دارد.

در حال حاضر سطح پوشش جنگلی در کشور ایران 5/7 درصد می باشد .سرانه جنگل در جهان 8/0 هکتار است ولی در ایران 2/0 هکتار ، بنابر این ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ منابع جنگلی بسیار فقیر می باشد. سطح جنگلهای کشور ایران از 40 سال گذشته تاکنون حدود 11 درصد کاهش را نشان می دهد و به گفته کار شناسان جنگل، بیشترین تخریب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته.البته در سالهای اخیر با کشت نهال بخشی از کاهش ها جبران شده است.

بسیاری از خانوارهای ساکن در مناطق دور از شهرها و کوهپایه نشین ها  سالانه  هزاران مترمکعب از درختان را به دلیل عدم دسترسی به سوخت و انرژی می سوزانند

بعبارتی اگر  سوخت مانند نفت ، تو سط مسئولین به این خانوارها برسد و بخصوص  استفاده از انرژی خورشیدی میان مردم به یک فرهنگ تبدیل شود می تواند ازنابودی این حجم از درختان کمک کند.

جنگل ها و درختان نه تنها  برای ما زیبایی آفرین و دیدنی هستند بلکه بخشی از اهمیت جنگلها بطور خلاصه بعرض می رسد:

- پوشش گیاهی و خاک بر گها نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاکرا بر عهده دارند.

- جنگلها و مراتع دراثر فعالیت جانداران و ریشه دواندن گیاهان و درختان به داخل خاک مناطقی ایجاد میکنند که آب قادر است در آن نفوذ کند.

-  در بیابانها فرسایش بادی غلبه دارد . درختان و به عبارتی پوشش گیاهی مانع حرکت شنهای روان می شوند.

- پوشش گیاهی با سایه انداختن بر محیط خشک بیابان مانع از تبخیر شدید آب می شود.

- پوشش گیاهی موجب تعدیل آب و هوا و ایجاد باران می شود. تقریباً 3 درصد بارانهای کره زمین را جنگلها ایجاد می کنند.

-  ایجاد کمربند سبز دراطراف شهر ها از نفوذ بادها و گرد و غبارجلوگیری می کند .

-  جنگل پناهگاه انو اع حیوانات و حفظ گونه های درختی می باشد.

-  گیاهان در تولید خاک و نگهداری از خاک و ثبات آن نقش اصلی دارند.

 - جلوگیری از سیلابهای وسیع

-  تشکیل سفره های آب زیر زمینی و نهایتاً پیدایش چشمه ها و رود خانه

 -تولید اکسیژن و جلوگیری از افزایش دی اکسید کربنو جلوگیری از تخریب لایه ازون

و اما عوامل موثر در تخریب جنگل های کشورمان :

-        رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع جنگلی

-        تبدیل بسیاری از جنگلهای کشور به زمینهای کشاورزی ،مسکونی یا صنعتی

-        چرای بی رویه دام در مناطق مختلف کشور بویژه استفاده از بز در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی .

-        مردم سکونت گاهای روستایی در جنگل مایحتاج روزانه خود را از قبیل سوخت و علوفه دام از جنگل تهیه می کنند .

-        بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از طرف پیمانکاران و گاهی ضعف مدیران .

-         احداث جاده های بین جنگلی

ورود توریسم در جنگل و آلودگی محیط جنگلی .

-         تخلیله زباله های شهری در مناطق جنگلی

-       آتش سوزی چه از طریق انسان و چه از طریق رعد و بر ق ها و خشکسالیها

(قسمت های از متن از اینترنت گرفته شده است )       

/ 0 نظر / 31 بازدید