تلاش عملی برای غار برفی (snow cave)

افراد تیم به گروه هایی مثلا دو یا ...تقسیم شده وبا لباس ضد آب ودستکش ،بیل برف ، اره ، میله های اندازه گیری( چوب) یا باتون وکلنگ ، برای ضخامت دیواره وسقف ومیله سوداژ (میله ای که در جستجو برای بهمن زده استفاده می شود) یا میله نازک از جنسی که در برف فشرده به راحتی فرو رود (برای پیدا کردن مرکز کوپه برف) – فاصله ای درحدود 4-3 متر با سرپناه دیگر (بخاطر تهیه برف لازم ) را درنظر می گیریم .

برف ها به روی هم انباشته تا کوپه ای به اندازه حدود 5/2متر ایجادکنیم (برف مورد استفاده ما دراین شرایط پودریست) ودر مراحلی هم در حال بارش ، پس از اطمینان از اندازه برف، ازسمتی که جهت باد، با توجه به فرا رسیدن شب وباد قله شروع به حفاری می کنیم ،ابتدای به آسانی شروع وپس از آن سخت می شود سخت ترین مرحله قسمت سقف ورودی است (دهانه راکمی بیشتر ازعبوریک نفرایجاد می کنیم تا کوله های بزرگتر مثلا90-75 لیتری به راحتی به داخل انتقال یابند ) .پس ازاین مرحله که طولش زیاد نباشد ،حدود نصف بدن یک فرد.

حال می خواهیم کمی شیب به طرف بالا بدهیم این مرحله هم سخت است ،نفرات دوم وسوم ما برفهایی راکه حفار میکند، با بیل ودر ادامه کندن با یک نایلون(1در3متر) که دوسر ته آن، سمت غار، به هم دیگر گره زده شده بیرون کشیده وبا فاصله ای در کنار دوطرف درب ورودی می ریزد تا با این برف دیوار حائلی برای وزش باد ساخته شود، پس ازشیب دادن بایدطرفین را تراشید (راست وچپ) تا مرحله ای که فضا بازتر شود وبتوانیم خودرا درآن جای دهیم، این مرحله سخت ترین مرحله است،با این کار جایی برای نشستن وکار کردن راحت تر برای خود ایجاد می کنیم ،عملیات برف روبی را تا مرحله ای پیش می بریم که از نفرات بیرون تقاضا می کنم تا با فرو کردن میله ها دردیواره خارجی کوپه برف، با فاصله ای درحدود50-40سانت از ابتدای دامنه تاقسمت مقعر به صورت اریب از بالا فروکرده ، تا علامتی باشد که حفار با دیدن انتهای چوب بیشتر ازآن پیش روی نکند این کار را در چند مورد برای دیوارهای اطراف ادامه می دهیم ، مرکز کوپه برفی را از بیرون(این کار رادر اوائل کار انجام می دهیم) با میله مشخص کرده تا فضای کف را به انداز نفرات باکوله وکمی بیشر ازحالت نشسته  در آوریم ،در تمام مراحل ضخامت را در نظر داشته تا شکلی گنبدی بخود بگیرد ،البته می توان به اشکال مختلف نیز طراحی کرد،نفرات با انتقال نمونه مورد نظر جابجا می شوند ،ودرفرصتی در حین کارمایعات خورده وتغذیه می کنند ،هوا تاریک شده وبرف درحال باریدن است ،انرژی زیادی برای این سرپناه اضطراری که شاید هیچ وقت به آن نیاز نباشد صرف می شود ، اما در شرایط بحرانی زمستانی ومواجه شدن با قهر طبیعت شاید بتوان پناه کوچکتری، برای بقاء با این کارعملی دست یافت و خود رانجات داد. – چند ساعت ازشب گذشته بود که با صاف کردن سقف گنبدی داخل وکف وعایق بندی با نایلون وزیر انداز یکی یکی در کوپه برفی مستقر شدیم ، والبته علایمی مثل چند میله پرچم در قسمت های بالاتراز درب واطرافش فرو کردیم ،میله هایی که برای اندازه ضخامت برف استفاده کرده بودیم ، تا حدودی کار هواکش را انجام می دادند ،دو بیل را باخود به داخل بردیم ،وجلوی درب رااز داخل با پوششی برای عدم ورود باد تا حدی بستیم .بااستقرار توانستیم به آرامش برسیم ،ودرنزدیک درب چای وغذا آماده کنیم ...هوای داخل خیلی بهتر از بیرون وداخل چادر بود ... ولی زیر انداز مناسب برای جلوگیری از سرمای کف خیلی اهمیت دارد...شب به صبح رسید ،هوای صاف و نور خورشید که برنوک قله ها تابیده بود، زیبایی خود را به ما ارزانی میداشت ... وساعاتی بعد ما راهم بقل کرد... غارها را برای جلوگیری از حوادث، برای عبورکنندگان بعدی خراب کردیم.        

غار برفی ،برداشتی از فصلنامه کوه:   

این پناهگاه در جاهایی کاربرد دارد که ارتفاع برف زیاد باشد (حدود 3متر)- ابزار لازم: بیلچه،اره،ویا تبر مخصوص . موارد ایمنی وقابل توجه :1- ساخت پناهگاه زمان وانرژی زیادی می برد . 2- مدخل ورودی را برای حفظ گرما وجلوگیری از ورود بادحتما ببندید . 3- آن را تا حد ممکن کوچک ساخته تا گرمای درون آن هدر نرود .4- برای تهویه هوای داخل آن بخصوص اگر شعله ای داخلش روشن شود فکری کنید.5- جای خوابیدن را عایق بندی کنید مثل فوم.6- اگر درون سر پناه شعله ای روشن است عملکرد هواکش را مرتبا کنترل کنید تا بر اثر بارش مسدود نشود. باشعله روشن درون پناهگاه نخوابید ،بعلت تجمع گاز منوکسید کربن در داخل آن...که باعث مسمومیت می شود و بعضی ازعلائم آن احساس فشار در شقیقه، سوزش چشم،سردرد ،خواب آلودگی ...  

روش ساخت : ازتوده برف آماده که معمولا در پشت دیواره های پناه باد جمع می شوند استفاده می کنیم محل را از نظرایمنی مثل نداشتن ریزش بهمن وصخره یا درختی در برف بررسی می کنیم وغار را طوری طراحی می کنیم که در بالای سرخود دیوارهای به ضخامت 40 سانت داشته باشیم ومحل ورودی را در جهت خلاف باد انتخاب می کنیم (درصورت امکان)وسپس شروع به حفر پناهگاه می کنیم برای این کار یک لباس کاملا ضد آب می پوشیم اگر دو نفر باشیم کار سریعتر پیش می رود،یک نفر برف را می کند ونفر دوم برف کنده شده را خارج می کند با استفاده از برف خارج شده می توانیم یک دیوار باد شکن در کنار مدخل ورودی ایجادکنیم .- سوراخی در سطح زمین درست می کنیم وبتدریج شیبی به طرف بالا بهآن می دهیم ،بصورتی که سکوی خواب کاملا بالاتر از مدخل ورودی قرار گیرد ،به سقف شکلی گنبدی می دهیم بطوریکه بتوانیم در جای خواب بنشینیم، دربالای قسمت ورودی به صورت اریب یک هواکش می سازیم درب ورودی را بوسیله کوله یا بلوک برفی می بندیم .درصورت امکان درب محل ورودی رابا چیزی از بیرون علامت می زنیم .ابزارکندن را حتما با خود به داخل می بریم .دور تا دور محل خواب درداخل سرپناه را یک شیار 3-2سانتی مکنیم وآن را به سمت مدخل سرپناه شیب می دهیم. توضیح: معمولا در حفر غار دوطرح به صورتT  وL درنظر گرفته می شود. روی غار نباید راه رفت . اگر برف کم است به یک دخمه کوچک قناعت کنید. غار برفی در برف های تثبیت شده ویادر سطح یک سینه کش تقریبا عمودی یا زیر پاحفر می شود...

/ 1 نظر / 31 بازدید
سمیرا

با سلام جالب بود.ممنون