زمستان

ارسال عکس : علی آذری (برگرفته از اینترنت)

/ 2 نظر / 9 بازدید
سمیرا

با سلام می توانم بگویم خداوند چقدر زیباست که این همه زیبایی را آفریده و دوربین بشر فقط این زیبایی را به ثبت می رساند.

سمیرا

با سلام می توانم بگویم خداوند چقدر زیباست که این همه زیبایی را آفریده و دوربین بشر فقط این زیبایی را به ثبت می رساند.